Tầm quan trọng của địa hình đối với việc lựa chọn địa điểm xây dựng

Kiến trúc nhỏ thường là các công trình hoặc vật thể kiến trúc không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có chức năng đáp ứng một số nhu cầu nâng cao chất lượng tiện nghi của con người. Do đó tỷ... Read More

Quy luật thị giác trong tổ chức kiến trúc cảnh quan các xí nghiệp công nghiệp

Trong kiến trúc công nghiệp hiện đại sự so sánh và liên tưởng gắn bó rất nhiều tới các yếu tố công năng. Nhiều hình tượng kiến trúc công nghiệp kỳ vĩ đã được tạo nên bỏi các công năng,... Read More