Việc thiết kế thiếu đồng bộ tổng mặt bằng các xí nghiệp công nghiệp

Tại các khu vực nghỉ ngơi có nhiều cây xanh nên chiếu sáng chung bằng các loại đèn kiểu công viên, có chiều cao không lớn hơn tán cây, kết hợp chiếu sáng trang trí bằng các loại đèn thấp, có hình... Read More

Tổ chức chiếu sáng trong các không gian chức năng của xí nghiệp công nghiệp

Đối với các thiết bị kỹ thuật lộ thiên, tuỳ theo điều kiện cụ thể chúng được phủ lên bề mặt bằng các màu sắc theo quy định hoặc được cho phép sử dụng màu sắc một cách tự do. Nếu là... Read More