Xu hướng về cơ cấu quy hoạch của đô thị mới theo các sơ đồ thực nghiệm ở Liên Xô

và “mềm dẻo”. Cơ cấu quy hoạch quá độ chỉ tạo được những điều kiện để phát triển một số khu chức năng, do đó trong quá trình phát triển của đô thị, những mối liên hệ giữa các khu... Read More