Đại hội công đoàn xây dựng Việt Nam lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày 22-7-1998, Đại hội đại biểu lần thứ IX Công đoạn xây dựng Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Cùng dự với đại hội có các đồng chí: Đỗ Mười cố vấn Ban chấp hành... Read More

Chỉ thị về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các đơn vị thuộc bộ xây dựng

(XD), Ngày 11 – 7 – 1998, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm ký chỉ thị số 08/ 199 & CT – BXD về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Bản chỉ... Read More