Luật xây dựng Trung Quốc – Nhìn từ góc độ quản lý chất lượng công trình

Trong những năm gần đây, cùng với việc cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển với tốc độ kỷ lục. Trong đó, ngành công nghiệp xây dựng đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế... Read More

Trạm điều dưỡng – phục hồi chức năng (Sở xây dựng Hà Nội) cần cơ chế làm dịch vụ

Trạm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) là một cơ sở y tế có trang thiết bị khá hiện đại. Từ năm 1995 trở về trước, lượng công nhân được các xí nghiệp, công... Read More