Các doanh nghiệp xây dựng trong nước vươn lên để hội nhập? – Phần 2

Trả lời: Trước hết, xin khẳng định chủ trương Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình phát triển của Doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo của Đảng và Nhà nước là hết sức đúng... Read More

Các doanh nghiệp xây dựng trong nước vươn lên để hội nhập? – Phần 1

LTS: Năm 1998, do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ khu vực, đầu tư nước ngoài vào nước ta giảm mạnh. Đầu tư trong nước, do vậy, cũng sút giảm nhiều so với những năm trước. Đây... Read More

Công ty Dickenson với sự cạnh tranh thị trường xây dựng ở Nhật Bản – Phần 2

Hệ thống hợp đồng giữa hai nước hoàn toàn khác nhau: Ông Hasekawwa Tocoseki, giám đốc viện nghiên cứu kinh tế xây dựng giải thích như sau: “Trong hệ thống hợp đồng ở Nhật Bản, bên hợp đồng ủy... Read More