Quản lý và phát triển đô thị những định hướng lớn cho tương lai

Trong hai ngày 12 và ngày 13 tháng 3 năm 1999, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam và Định hướng phát... Read More

Phát triển đô thị ổn định bền vững và trường tồn – Phần 3

Về tổ chức không gian, để giải quyết tình trạng phát triển mất cân đối, hệ thống đô thị cả nước sẽ được hình thành trên cơ sở hệ thống đô thị trung tâm theo mô hình đa cực phi tập trung... Read More