Những thành tựu của ngành dầu khí có sự đóng góp của ngành xây dựng – Phần 2

Một công trình thế kỷ của đất nước trong thế kỷ 21 là nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất Quảng Ngãi bắt đầu triển khai bởi liên doanh VietRoss được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 1998 giữa PETRO VIET... Read More

Những thành tựu của ngành dầu khí có sự đóng góp của ngành xây dựng – Phần 1

Cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước trong những năm đổi mới ngành dầu khí đã đạt được những thành quả đáng phấn khởi, sản lượng khai thác hàng năm đều được nâng lên đưa Việt... Read More