Vì sao công trình “Biểu tượng Cà Mau” bị đình chỉ thi công? – Phần 2

Công trình được tiến hành bình thường, đến đầu tháng 3 năm 1999 đã được nghiệm thu giai đoạn 3 (toàn bộ phần thô) và đang tiến hành ốp đá, thì ngày 08 – 3 – 1999, Sở Văn hóa thể thao triệu... Read More