Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết đô thị còn nhiều bất cập

(phỏng vấn nhanh kiến trúc sư Huỳnh Tòa, giám đốc Công ty Tư vấn kiến trúc miền Trung) Phóng viên: Thưa ông giám đốc, với vai trò là phó chủ tịch Hội kiến trúc sư Thành phố Đà Nẵng, và đang là... Read More

Cụ thể hóa các mục tiêu trong hoạt động của công đoàn ngành xây dựng

Xây dựng là một ngành kinh tế, kỹ thuật tổng hợp, có vị trí quan trọng trong việc đi đầu thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất... Read More