Trùng tu tôn tạo địa đạo vĩnh mốc bảo vệ di tích trường tồn với thời gian- phần 2

Trong các tầng hầm có nhiều vết rạn nứt, các cửa ra vào bị sụt lở, trong tổng số 14 cửa thì sập mất 5 cửa chỉ 9 cửa còn sử dụng được, một số đoạn hầm bị tắc không vào được. Không... Read More

Trùng tu tôn tạo địa đạo vĩnh mốc bảo vệ di tích trường tồn với thời gian- phần 1

Bác Nguyễn Tụ năm nay ngoài 70 tuổi, anh thanh niên Hồ Ngọc Quyền và người dân khác ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đều có chung một suy nghĩ. Việc trùng tu tôn tạo địa đạo Vĩnh... Read More