Chính sách nhà ở mang tính tổng thể cần sự phối hợp thực hiện của các bộ, ngành và địa phương- phần 4

Được giảm từ 75 phần trăm tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng nhà ở cho cán bộ, viên chức và người thu nhập thấp, được miễn nộp tiền sử dụng đất nếu dự án... Read More

Chính sách nhà ở mang tính tổng thể cần sự phối hợp thực hiện của các bộ, ngành và địa phương- phần 3

Chính sách nhà ở nói chung và chính sách tạo điều kiện, ưu đãi về đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ, viên chức và người thu nhập thấp tại đô thị nói riêng là vấn đề phức tạp, mang tính... Read More

Chính sách nhà ở mang tính tổng thể cần sự phối hợp thực hiện của các bộ, ngành và địa phương- phần 2

Để giải trình các chất vấn liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu nhà ở và các loại công trình, vật kiến trúc không phải là nhà ở tại nông thôn, xin được nêu một thực trạng mà chúng ta... Read More

Chính sách nhà ở mang tính tổng thể cần sự phối hợp thực hiện của các bộ, ngành và địa phương- phần 1

Ngày 30 tháng 11 năm 1999, tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa X, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề chủ yếu công tác xây... Read More