Ngành xây dựng qua hơn một tháng thực hiện chế độ làm việc gần 40 giờ- phần 1

Chưa muốn nghỉ nhiều khi thu nhập còn eo hẹp Theo báo cáo của Công đoàn ngành, hiện nay tất cả 186 doanh nghiệp thuộc 12 tổng Công ty và 18 công ty trực thuộc Bộ đã và đang xây dựng phương án nhằm... Read More

Ngành xây dựng qua hơn một tháng thực hiện chế độ làm việc gần 40 giờ- phần 2

Đặc biệt đối với các đơn vị đang thi công tại các công trình trọng điểm như Yaly, khi tiến độ thi công đang ở giai đoạn khẩn trương, nước rút, việc giảm giờ làm sẽ ảnh hưởng đến định... Read More