Phó giáo sư – tiến sĩ nguyễn lê ninh hiệu trưởng trường đại học xây dựng hà nội

Phấn đấu thành trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật đầu ngành có trình độ tương đương với các nước khu vực. Trường đại học được thành lập từ năm 1966, đến nay đã đào tạo trên 20 nghìn... Read More

Nhìn lại năm 2000 vật liệu xây dựng đã thỏa mãn thị trường trong nước- phần 3

Năm 2001, đẩy mạnh xuất khẩu Từ thực tế tiêu thụ năm 2000, ngành Xây dựng đã đặt ra kế hoạch tối đa công suất cho năm 2001: Xi măng sản xuất là 15,8 triệu tấn, tiêu thụ 15.6 triệu tấn, gạch... Read More