Đây là bức thư hiệu trưởng một trường ở Singapore gửi cho phụ huynh trước kỳ thi

Đây là bức thư hiệu trưởng một trường ở Singapore gửi cho phụ huynh trước kỳ thi. Các phụ huynh thân mến! – Kỳ thi của các con sắp bắt đầu. Tôi biết các quí vị đều lo lắng muốn con mình... Read More

Đã gửi hết thư mời yêu thương đến mọi người cho tiệc 3/2 say thanks này nhe

Đã gửi hết thư mời yêu thương đến mọi người cho tiệc 3/2 say thanks này nhe .có mấy điểm nhấn em nói luôn cho tiện 1/ vì là tiệc say thanks , cám ơn mọi người đã giúp team chúng tôi , nên Khiêm... Read More