Xóa đói giảm nghèo từ đâu?

Năm 1999, Chính phủ tiếp tục dành trên 3 nghìn tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu về kinh tế xã hội, tăng 28% so với năm 1998… Riêng số tiền dành cho xóa đói giảm nghèo, kể cả những kinh phí có liên quan trực tiếp, đã gần 900 tỷ đồng, trong đó gần 70% dành cho 1 nghìn xã đặc biệt khó khăn khoảng 600 tỷ đồng. 600 tỷ đồng cho 1 nghìn xã nghèo đâu phải là số tiền nhỏ thế nhưng ai bảo đảm sau khi chi xong 600 tỷ đồng này thì dân của 1 nghìn xã này sẽ hết nghèo hoặc đỡ nghèo, ông Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nói như vậy. Và ông cũng cho rằng cần xem xét lại để lựa chọn 1 nghìn xã nghèo và việc chi tiền giúp đỡ các xã này. Vì sao lãnh đạo nhiều tỉnh phàn nàn xã nghèo nhất lại không được lựa chọn? Bà Mùa Thị Mỹ, đại biểu quốc hội tỉnh Lai Châu dẫn ví dụ từ thực tế tỉnh mình: “Lai Châu có 94 xã vùng III đặc biệt khó khăn nhưng hiện nay vẫn còn 6 xã chưa được đầu tư, một số cán bộ như Bí thư, Chỉ tịch ở các xã còn khó khăn như Xin Hồ, Pa Tần, huyện Xin Hồ, Mường Mô, Mường Nhé huyện Mường Tè… đã khóc khi biết mình không có tên trong danh sách 135 của Chính phủ chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã hội đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Ông Tráng A Pao, đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai cũng cho biết có xã có công trình rồi lại cho nữa, thế là làm sao? Và để tháo gỡ những thắc mắc trên, các đại biểu này cùng một kiến nghị: “Chúng tôi kính mời Chính phủ, các ngành Trung ương đến làm việc tại các xã đặc biệt khó khăn như chúng tôi trình bày… làm được như vậy chúng tôi xin hoan nghênh”. Bà Mỹ cũng cho rằng lãnh đạo các cấp cần sâu sát dân hơn nữa xuống cơ sở để cùng cơ sở tháo gỡ, đừng chỉ ở Trung ương mà nói thôi, nói nhiều ở Trung ương thì không ra việc..!”. Để kết thúc bài viết này xin dẫn lời của ông Nguyễn Lân Dũng: “Vấn đề xóa đói giảm nghèo không phải là cho dân xâu cá mà cho dân cái cần câu và dạy cho dân cách câu cá như thế nào là đúng, chỉ cho dân câu ở đâu cũng như bán cá cho ai, chuyện này đâu có dễ!”.
Phân lũ, chậm lũ Đồng Bằng Sông Hồng
Tại phiên họp thường kỳ ngày 29 tháng 5 chính phủ đã thảo luận thông qua đề án phân lũ, chậm lũ đồng bằng sông Hồng, do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng và trình bày. Đứng trước những diễn biến không thuận của thời tiết, Chính phủ đã xác định rõ đây là trường hợp bất đắc dĩ. Nhiều ý kiến cũng đóng góp bàn nhiều đến giải pháp để thực thi hiệu quả đề án này cũng như tăng cường công tác cảnh báo, dự báo, nâng cấp hệ thống đập của hồ chứa nước thủy điện Hòa Bình, hồ Thác Bà, khơi thông dòng chảy của sông Đáy và một số sông khác. Theo đó trước mắt Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cấp đập thủy điện Hòa Bình từ 116,6 mét lên 120 mét, nhanh chóng xây dựng thủy điện Nà Hang và một số công trình đê điều khác.
Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng ở cơ quan
Thi đua – khen thưởng vừa là mục đích, vừa là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của cơ quan đơn vị. Trong hơn mười năm đổi mới, Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua và có nhiều chỉ thị, hướng dẫn với các chỉ tiêu cụ thể, thích hợp, gần đây nhất là chỉ thị số 12/1998/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Ngành xây dựng và văn bản số 1674/1998/BXD-TĐKT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua – khen thưởng của Bộ xây dựng để thực hiện nghị định số 56/1998/NĐ-CP. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành hăng hái tham gia và đạt được các danh hiệu thi đua, các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị trao tặng. Tuy vậy riêng các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, kết quả về thi đua, khen thưởng còn hạn chế. Nguyên nhân, lý do thì có nhiều, song đặc điểm cần được quan tâm để khắc phục là cán bộ đoàn viên ngại viết báo cáo về thành tích của đơn vị, cá nhân mình dẫn tới, việc khen thưởng không kịp thời, bỏ lỡ nhiều tập thể, cá nhân có công lao và thành tích cống hiến to lớn cho đơn vị, cho ngành. Nhiều người tuổi cũng đã cao, sắp tới lúc nghỉ hưu, vẫn thầm lặng làm việc, khi được hỏi tới các danh hiệu thi đua thì họ chưa có hoặc có nhưng chưa tương xứng với thành tích, công lao đã cống hiến. Những tìm tòi sáng tạo, sáng kiến trong việc biên soạn các loại văn bản quản lý Nhà nước, các nghiên cứu, sáng tác trong các dự án nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu khoa học… thì thật khó khăn hoặc chưa định ra được các chỉ tiêu thi đua của hoạt động tư duy này. Đó là một thiết thòi khó khắc phục. Vấn đề đặt ra là ngoài các cán bộ làm công tác quản lý ở các cấp chính quyền, thì đòi hỏi các tổ chức công đoàn, đoàn viên phá huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, xứng đáng với các danh hiệu thi đua – khen thưởng, ở đơn vị mình và cả đơn vị bạn cho Hội đồng thi đua – khen hưởng của đơn vị, cơ quan một cách thường xuyên và kịp thời đưa nội dung trên vào sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, quý của Công đoàn sẽ góp phần tích cực, có hiệu quả vào công tác thi đua – khen thưởng của đơn vị, cơ quan, góp phần vào sự thành công của Đại hội thi đua toàn ngành năm 1999 và Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000.
Lý Ngọc Thanh- xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 22 (63)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *