Khuyến khích đầu tư

Ngày 23 tháng 5 năm 1999, tại thị xã Phan Thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, đã tổ chức hội thảo giới thiệu về tiềm năng tỉnh Bình Thuận và cơ hội đầu tư vào khu công nghiệp Phan Thiết. Toàn tỉnh Bình Thuận hiện đã có 40 dự án đầu tư trong nước từ các đơn vị ngoài tỉn, 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 91,04 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn thực hiện mới đạt được 31 triệu đô la Mỹ. Ông Lê Tú Hoàng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng và nhiều điều kiện thuận lợi nhưng chưa được khai thác một cách đầy đủ, đúng mức. Các lĩnh vực đang được Bình Thuận khuyến khích kêu gọi đầu tư là nuôi trồng và chế biến nông – lâm – hải sản, khai thác và chế biến các loại khoáng sản, chế biến lương thực thực phẩm, gia công và sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng, đóng sửa chữa tàu thuyền, gia công sản xuất các sản phẩm cơ khí – điện máy, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng kinh doanh các khu du lịch giải trí. Ngày 24 tháng 5 năm 1999, Tỉnh Bình Thuận đã khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phan Thiết, do Công ty Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận làm chủ đầu tư với diện tích là 68 héc ta, có số vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 70 tỷ đồng. Cùng ngày, hai dự án đầu tư đầu tiên vào Khu công nghiệp Phan Thiết là nhà máy chế biến Bông Bình Thuận và Nhà máy tráng kẽm Trung Nguyên cũng đã được khởi công xây dựng. Các quan chức tỉnh Bình Thuận khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích, ưu đãi ở mức độ tối đa đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Bình Thuận, giá thuê đất ở Khu công nghiệp Phan Thiết được xác định ở mức thấp từ 0,35 đến 0,7 đô la Mỹ cho một mét vuông trong một năm tùy theo từng phương thức thanh toán. Tỉnh Bình Thuận sẽ xét miễn 100% hoặc giảm 50% tiền thuê đất trong một số năm cho các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp Phan Thiết trong 5 năm từ năm 1999 đến năm 2003. Đặc biệt, 5 dự án đầu tiên vào Khu công nghiệp Phan Thiết không phân biệt thành phần kinh tế và quốc tịch sẽ được miễn tiền thuê đất trong 5 năm đầu tiên.
Về vụ tranh chấp kéo dài tại nhà 60 Hàng Chuối – Hà Nội
Chính quyền không trả lời người dân lấy cớ làm càn
Báo Xây dựng số 20, ra ngày 25 tháng 5 năm 1999, đã đăng bài “Tại sao chính quyền thành phố chưa ra tay”, phản ánh việc bà Đinh Thị Bích Phương ngang nhiên lấn chiếm và xây dựng trái phép tại 60 Hàng Chuối – Hà Nội, cản trở việc xây dựng của Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long là đơn vị được thuê nhà của Nhà nước hợp pháp và đã được cấp giấy phép xây dựng tại 60 Hàng Chuối. Sở dĩ có việc trên là do bà Phương ỷ vào việc có đơn khiếu nại đòi lại nhà thuộc diện cải tạo của Nhà nước quản lý nhưng chưa có cơ quan nào trả lời, giải quyết dứt điểm. Chúng tôi được biết, ngày 18 tháng 4 năm 1997, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có công văn số 567/KSV gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ghi rõ “Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được nhiều đơn của bà Đinh Thị Bích Phương khiếu nại về nhà 60 Hàng Chuối đã bị nhà nước cải tạo do Tổng Công ty xây dựng Thăng Long quản lý xây dựng”. Trong công văn có 5 điều “yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản này”. Tại điều 1 của công văn có ghi “yêu cầu xác định cụ thể bản quyết định 1166/QĐ ngày 10 tháng 8 năm 1961 (bản gốc) của Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội và bản giao nhà cho thuê qua nhà nước của cụ Phan Thị Om bản gốc là có hay không? Xác định tính hợp háp nội dung quyết định số 1166/QĐ và bản giao nhà cho thuê qua Nhà nước nói trên”. Thế nhưng, đã hơn hai năm trôi qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn chưa có văn bản trả lời công văn số 567/KVS của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cũng chính vì vậy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng chưa thực hiện được nội dung của công văn số 1199 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề nhà ở. Trong khi đố, theo quyết định số 297/CT ngày 2 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng bồi thường nay là Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề nhà ở, tại điều 1 có quy định là “Nhà ở do Nhà nước quản lý, sử dụng theo chính sách cải tạo về nhà ở bao gồm toàn bộ nhà đã hoặc chưa có quyết định quản lý của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nhưng đã bố trí sử dụng là nhà thuộc sở hữu Nhà nước”. Tại Thông tư số 383 của Bộ Xây dựng ngày 5 tháng 10 năm 1991 hướng dẫn thi hành quyết định số 297 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường có hướng dẫn “Từ nay, Ủy ban nhân dân các cấp không xem xét lại việc chỉ đạo trước đây đúng hay sai nữa…” Như vậy có quyết định hay kể cả chưa có quyết định quản lý nhà của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền thì nhà 60 Hàng Chuối vẫn là nhà thuộc sở hữu của Nhà nước và việc không xem xét trả lại nhà cải tạo (thuộc sở hữu nhà nước), của pháp luật theo đúng quyết định số 297/CT ngày 2 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng bồi thường nay là Thủ tướng Chính phủ. Vậy tại sao cấp thẩm quyền không trả lời đơn hoặc bác đơn đòi lại nhà cải tạo của bà Phương? Và không có quyết định cưỡng chế buộc bà Phương trả lại đất cho 60 Hàng Chuối đang do Nhà nước quản lý mà Tổng công ty xây dựng Thăng Long đã ký hợp đồng thuê, đã nộp tiền cho nhà nước? Một số việc đã quá rõ ràng như vậy nhưng qua hai năm trôi qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn không trả lời để bà Phương lấy cớ làm càn.
Chu Minh- xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 22 (63)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *