Bể nước trang trí có hai loại tĩnh và động

Bể nước trang trí có hai loại tĩnh và động. Bể nước động có giá trị trang trí cao, có khả năng tạo hình phong phú, có khả năng làm đa dạng hoá hình khối kiến trúc công trình, khống chế thị giác, vì vậy nên được tổ chức trong các không gian mở như các khu vực trước XNCN (hành chính, quản lý). Gần đây chúng được sử dụng như một thành phần kiến trúc công trình và có thể kết hợp vối nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình khác.

Bể nước tĩnh gồm kiểu có non bộ hoặc kết hợp với cây xanh, chủ yếu nên tổ chức trong các không gian nghỉ tĩnh, với những đường nét mang tính mô phỏng tự nhiên nhiều hơn, nhằm gây cảm xúc nhất định và có khả năng đem lại sự cân bằng tâm sinh lý cho người lao động. Thực tế cho thấy các loại bể nước trang trí nên kết hợp với các yếu tố tạo cảnh khác (cây xanh, kiến trúc nhỏ, tác phẩm nghệ thuật tạo hình…) như một yếu tố hình khối chủ đạo có tác dụng trang trí và tổ chức không gian trọng tâm. Nếu không kết hợp, thành bể nên làm thấp có cùng độ cao với mặt sân, bãi cỏ, hình dáng tự do, tạo dáng tự nhiên cho mặt nước, tạo hiệu quả tăng độ sâu và rộng lớn của không gian so với thực tế, có tác dụng như một gương soi bóng cho phong cảnh chung quanh. Mặt nước trang trí (bể cảnh): có rất nhiều hình dạng, quy mô kích thước khác nhau, phụ thuộc vào ý đồ kiến trúc của tác giả. Các bể tĩnh có thể tổ chức trong các khu nghỉ của không gian sản xuất hoặc không gian khu trước XNCN.

Tuy nhiên các bể cảnh có quy mô lớn, chất lượng thẩm mỹ cao, nên bố trí tại khu vực trước XNCN. Đặc biệt nếu bể nước có sử dụng đài phun nước sẽ tạo ra địa bình nhân tạo bằng nước vừa đa dạng phong phú về thẩm mỹ, vừa cải thiện đáng kể điều kiện vi khí hậu chung quanh (ví dụ tại khu quảng trường trước nhà máy của công ty Sợi Hà Nội). Việc lựa chọn hình thức mặt nước nên căn cứ trên các cơ sở sau:

Đồng nhất: Đối với các công trình công nghiệp thường có hình khối hình học đơn giản, hình dạng mặt nước cũng được tạo ra có hình thức tương tự, dễ hoà nhập với hình khối- không gian công trình. Giải pháp này thường thích hợp với các công trình xung quanh có hình thức kiến trúc đơn giản, hình khối rõ ràng, phía trước cộng trình là quảng trường cũng có hình dạng hình học đơn giản, hoặc vị trí nơi bố trí mặt nước có điều kiện địa hình thiên nhiên không phức tạp, cây xanh không nhiều. Nên bố trí tại khu trước XNCN hoặc khu nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *