Đảm bảo cho hoạt động của dự án được liên tục, ổn định

1 – Đảm bảo cho hoạt động của dự án được liên tục, ổn định: đây là mục tiêu cơ bản nhất, quan trọng nhất và cũng chính là lý do tồn tại của bộ phận/chức năng quản lý vật tư thiết bị.

2            – Thu mua được hàng hoả với giá cả cạnh tranh: nghĩa là mua hàng với giá tương ứng với cung cầu và mức độ khan hiếm của hàng hoá đó trên thị trường. Với cùng những mặt băng về chất lượng, dịch vụ đi kèm mà phải mua với giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh nghĩa là không đạt được mục tiêu này. Đôi khi, sự hiểu biết về kết cấu các chi phí của nhà cung cấp, khả năng giúp họ cải thiện kết cấu chi phí ấy làm cho nhà quản lý vật tư thiết bị của dự án thoả thuận được mức giá hợp lý, công bằng so với chi phí thực tế của nhà cung cấp.

3    – Mua hàng một cách khôn ngoan: nghĩa là luôn luôn khéo léo thoả mãn một cách tốt nhất các mặt chất lượng, dịch vụ và giá cả phù hợp với nhu cầu của dự án. Muôn thê phải có một sự cộng tác giữa bộ phận quản lý vật tư thiết bị và bộ phận trực tiếp sử dụng vật tư thiết bị nhằm làm rõ nhu cầu, điều hoà nhu cầu sử dụng với khả năng cung cấp.

4    – Dự trữ ở mức tối ưu: mức dự trữ cao sẽ bảo đảm đạt được mục tiêu thứ nhất (tức là đảm bảo hoạt động của dự án được liên tục, đều đặn) song lại tốn kém chi phí, gây ứ đọng vốn. Do đỏ, quản lý vật tư thiết bị có nhiệm vụ cân đối mức dự trữ vật tư cần thiết và chi phí để duy trì mức dự trữ đó.

Ngoài ra, quản lý vật tư thiết bị còn có nhiệm vụ chống thất thoát, hao hụt trong quá trinh thu mua, vận chuyển, bào quản, dự trữ, hạn chế những thiệt hại do vật tư hư hỏng, lỗi thời.

5            – Phát triển những nguồn cung cấp hữu hiệu và đáng tin cậy: những nhà cung cấp sẵn sàng hợp tác để cùng giải quyết xung đột và giảm thiểu chi phí vật tư cho đối tác mua hàng là rất cần thiết cho dự án. Nghĩa là, lựa chọn hàng hoá không đơn thuần là chọn bản thân hàng hoá cần mua mà còn là chọn nhà cung cấp. Việc điều tra, phát hiện, lựa chọn và phát triển những nhà cung cấp nhanh nhạy, thoả mãn các yêu cầu đặt ra là nhiệm vụ hàng đầu của người quản lý vật tư thiết bị dự án.

Một dự án/tổ chức không thể đạt hiệu quả tối ưu nếu không nhận được nguồn vật tư ổn định từ một nhóm các nhà cung cấp tin cậy. Chính vì yêu cầu quan trọng này mà nhiều trường hợp người ta thiết lập những mối quan hệ chặt chỗ, thậm chí là thiết lập những liên minh sản xuất chiến lược với nhà cung cấp. Đôi khi đó là phương thức hữu hiệu để đạt được mục tiêu cho cả 2 bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *