Định đi mua bộ váy đi chơi lễ

Định đi mua bộ váy đi chơi lễ…. đi một hồi … quyết định chuyển khoản 5tr gửi về cho cha mẹ… mình nhịn một chút cho cha mẹ vui …
Bớt ăn sang 1 chút … bớt mặc sang 1 bữa cũng đâu có sao.. !

10 thoughts on “Định đi mua bộ váy đi chơi lễ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *