Em như cô gái

Em như cô gái…sắp hồi xuân! ?
Khắp nơi đã rực rỡ rồi, Mai, Đào, Cúc nô nức khoe xuân! Giang cũng bon chen như thể xuân còn thắm lắm!
Lại tết rồi! Thật ra lòng chẳng tết!
Ai có tết cho xin một ít đi!

4 thoughts on “Em như cô gái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *