Khi nhờ ai làm bất cứ điều gì phải biết nói câu cám ơn và xin lỗi

Khi nhờ ai làm bất cứ điều gì phải biết nói câu cám ơn và xin lỗi…thì tất cả mọi chuyện giải quyết nhanh gọn lẹ…sắp hoàn thiện trong ngày mai…hêhhe

6 thoughts on “Khi nhờ ai làm bất cứ điều gì phải biết nói câu cám ơn và xin lỗi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *