Có 1 tỷ thứ đơn giản ai cũng biết nhưng rất ít ng làm được

Rượu bia nói chung có hại. cả sức khoẻ và tư cách. tôi quen biết độ 1 vạn. chỉ có 1 ng ko u r. – thể dục có lợi cho sk. trong 1 vạn có chưa đến 10. – nghĩ 7 lần rồi hãy nói. có 1. bia đá ở nhà thờ westminster “khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới. khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra tôi sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút ngắn ước mơ của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. nhưng nó cũng như vậy, dường như là không thể thay đổi được. khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi. nhưng than ôi, điều này cũng là không thể. và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra: nếu như tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình trước, lấy mình làm tấm gương thì có thể thay đổi được gia đình mình, với sự giúp đỡ, động viên của gia đình mình, tôi có thể làm điều gì đó thay đổi đất nước và biết đâu đấy, tôi thậm chí có thể làm thay đổi thế giới!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *