Trùn quế Miền Nam sẵn sàng chuyển giao và cung cấp trùn giống sinh khối và gói dịch vụ xử lý phân heo tươi nuôi trùn quế trực tiếp quy mô lớn và nhỏ để tạo ra phân bón hữu cơ vi sinh

Trùn quế Miền Nam sẵn sàng chuyển giao và cung cấp trùn giống sinh khối và gói dịch vụ xử lý phân heo tươi nuôi trùn quế trực tiếp quy mô lớn và nhỏ để tạo ra phân bón hữu cơ vi sinh.
Vương trùn quế sẽ là người trực tiếp hỗ trợ và tư vấn cho quý khách hàng và bà con nông dân.
Hotline: 0986.688.199 – 0777 816 802
=====================
P.s Trùn Quế ăn phân heo tươi xử lý trực tiếp trong vòng 2 ngày bằng 2 loại men gốc dạng bộ VL01 và dạng nước VL02 được sản xuất bởi đội ngũ kỹ thuật cty Trùn Quế Miền Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *