Khái niệm về nhà phục vụ sản xuất và nhà phục vụ đời sống sinh hoạt

cần sử dụng tối đa những công trình có săn, xây dựng trước hoặc khai thác từng phần công trình đã xây dựng đe làm các kho bãi công trường. Ví dụ: khi xây dựng nhà công nghiệp, nên xây dựng... Read More