Tổ chức trang trí các tác phẩm nghệ thuật tạo hình trong các không gian chức năng của xí nghiệp công nghiệp

Các hình thức thông tin bằng khẩu hiệu, cổ động thường có hai dạng phẳng và khối. Dạng phẳng nên bố trí chủ yếu tại các không gian có tầm quan sát bị hạn chế theo một hướng. Các khẩu hiệu,... Read More

Tổ chức phương tiện thông tín thị giác trong các không gian chức năng của xí nghiệp công nghiệp

Tương phản: Để nâng cao sự phong phú, sinh động của không gian tương phản với hình hình học của công trình, nên tổ chức mặt nước có hình dạng tự do, giải pháp này nên sử dụng vào vị trí có... Read More

Tổ chức các dạng kiến trúc nhỏ trong các không gian chức năng xí nghiệp công nghiệp

Giải pháp tổ chức cho các bề mặt thẳng đứng: Khi chênh lệch độ cao giữa các mặt phẳng nằm ngang quá lớn, tại đó nên thường làm tường chắn bằng các loại vật liệu sẵn có của địa phương... Read More

Tổ chức tiểu địa hình trong các không gian chức năng xí nghiệp công nghiệp

Cây xanh tạo nhịp điệu vần luật sử dụng cho các công trình có chiều dài lớn, hình khối đơn giản. Việc lựa chọn loại cây và độ lớn của cây (chiều cao thân và đường kính tán) phụ thuộc... Read More

Cây xanh tổ hợp kiến trúc là những cây xanh tham gia vào bố cục hình khối kiến trúc

Cây xanh thẩm mỹ: Bao gồm các loại cây trang trí và tổ hợp kiến trúc, có khả năng hoàn chỉnh bố cục không gian và công trình. Cầy xanh trang trí là các loại cây có hình dáng, mầu sắc của hoa, lá gây... Read More

Tổ chức hệ thống cây xanh trong các không gian chức năng xí nghiệp công nghiệp

Nhà nhiều tầng có khả năng khống chế, định hướng và chia cắt không gian manh, do đó nên bố trí trong các khu vực cảnh quan đô thị. Trong cảnh quan, nhà nhiều tầng nên đóng vai trò bố cục chủ... Read More

Công trình kiến trúc và tổ chức tạo cảnh trong không gian chức năng xí nghiệp công nghiệp

Đối với nhà nhiều tầng, cần phải tổ chức các khoảng trống tầng theo hướng gió chủ đạo ở mỗi tầng để thông gió cho không gian phía sau, thông qua các khối cầu thang, hành lang, sảnh nghỉ hoặc... Read More